Zasiedzenie

Na czym polega zasiedzenie? 

Zasiedzenie jest to instytucja prawa cywilnego która pozwala nabyć nieodpłatnie nieruchomości przez samoistnego posiadacza po upływie określonego czasookresu. Na samym początku należy zdefiniować kim jest samoistny posiadacz nieruchomości. Samoistnym posiadaczem nieruchomości jest osoba, która włada rzeczą tak jak swoją własnością. Musi zatem istnieć element obiektywny, a więc fakt władania rzeczą oraz obiektywny, a mianowicie przeświadczenie posiadacza, że włada on rzeczą jako swoją własnością. W przypadku gdy osoba wynajmuje lub dzierżawi rzecz nie posiada przymiotu posiadacza samoistnego, bowiem wówczas jest posiadaczem zależnym.

Posiadanie zależne, a zasiedzenie

Nie można zasiedzieć własności nieruchomości jako posiadacz zależny. Okresy od których zależne jest uzyskanie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia są uzależnione od tego czy posiadacza był w dobrej czy złej wierze. Dobra wiara oznacza, że posiadacza włada nieruchomością w przeświadczeniu że jest on jej prawnym właścicielem. Sytuacja taka występuje, w szczególności gdy posiadacza nabył rzecz od osoby która nie mogła nią rozporządzać. Wówczas okres konieczny do nabycia własności nieruchomości wynosi dwadzieścia lat. Posiadanie w złej wierze rozumiemy natomiast jako posiadanie któremu towarzyszy przeświadczenie, że posiadacza nie jest właścicielem rzeczy. Mamy z tym do czynienia, gdy posiadacz używa nieruchomości chociaż wie, że pod względem prawnym należy ona do kogoś innego. W takich sytuacjach bieg terminu zasiedzenia ulega wydłużeniu do 30 lat.

Posiadanie zależne, a dobra wiara 

Nie należy natomiast mylić posiadania w dobrej wierze z posiadaniem zależnym. W przypadku gdy posiadacza używa nieruchomości na podstawie umowy z jej właściciel nie nabywa on bowiem w ogóle statusu posiadacza samoistnego, a tym samym nie możliwe jest zasiedzenie. Aby uzyskać stwierdzenie zasiedzenia i móc dokonać stosowanej aktualizacji księgi wieczystej należy skierować stosowny wniosek do sądu. Sprawy o zasiedzenie są przeważnie bardzo skomplikowane dlatego warto skorzystać z usług adwokackim lub pomocy radcy prawnego. Kancelarie prawne pomogą zgromadzić niezbędne dokumenty oraz sporządzić w sposób prawidłowy wniosek.

Pomoc prawnika

Prawnik taki jak radca prawny czy adwokat mogą poprowadzić całe postępowanie o zasiedzenie nieruchomości. Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Orłowskiej-Pączek również prowadzi sprawy o zasiedzenie. Pani mecenas przygotowuje wniosek o stwierdzenie własności w drodze zasiedzenia oraz reprezentuję osoby chcące nabyć w ten sposób własności rzeczy. Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji dotyczących Twojej indywidualnej sprawy skontaktuj się z nami lub umów się na spotkanie w Kancelarii w Przeworsku, Kancelarii w Jarosławiu lub w Kancelarii w Rzeszowie. Uzyskasz fachową poradę prawną w Jarosławiu, Przeworsku bądź w Rzeszowie.