Zasiedzenie

           Zasiedzenie jest to instytucja prawa cywilnego  która pozwala nabyć nieodpłatnie nieruchomości przez samoistnego posiadacza po upływie określonego czasookresu. Na samym początku należy zdefiniować kim jest samoistny posiadacza nieruchomości. Samoistnym posiadaczem nieruchomości jest osoba, która włada rzeczą tak jak swoją własnością .Musi zatem istnieć element obiektywny, a więc fakt władania rzeczą oraz obiektywny, a mianowicie przeświadczenie posiadacza, że łada on rzeczą jako swoją własnością. W przypadku gdy osoba wynajmuje lub dzierżawi rzecz nie posiada przymiotu posiadacza samoistnego, bowiem wówczas jest posiadaczem zależnym.

            Nie można zasiedzieć własności nieruchomości jako posiadacz zależny. Okresy od których zależne jest uzyskanie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia są uzależnione od tego czy posiadacza był w dobrej czy złej wierze. Dobra wiara oznacza, że posiadacza włada nieruchomością w przeświadczeniu że jest on jej prawnym właściciel. Sytuacja taka występuje, w szczególności gdy posiadacza nabył rzecz od osoby która nie mogła nią rozporządzać. Wówczas okres konieczny do nabycia własności nieruchomości wynosi dwadzieścia lat. Posiadanie w złej wierze rozumiemy natomiast jako posiadanie któremu towarzyszy przeświadczenie że posiadacza nie jest właścicielem rzeczy. Mamy z tym do czynienia, gdy posiadacz używa nieruchomości chociaż wie, że pod względem prawnym należy ona do kogoś innego. W takich sytuacjach bieg terminu zasiedzenia ulega wydłużeniu do 30 lat.

            Nie należy natomiast mylić posiadania w dobrej wierze z posiadaniem zależnym. W przypadku gdy posiadacza używa nieruchomości na podstawie umowy z jej właściciel nie nabywa on bowiem w ogóle statusu posiadacza samoistnego, a tym samym nie możliwe jest zasiedzenie. Aby uzyskać stwierdzenie zasiedzenia i móc dokonać stosowanej aktualizacji księgi wieczystej należy skierować stosowany wniosek do sądu. Sprawy o zasiedzenie są przeważnie bardzo skomplikowane dlatego warto skorzystać z usług adwokackim lub pomocy radcy prawnego. Kancelarie prawne pomogą zgromadzić niezbędne dokumenty oraz sporządzić w sposób prawidłowy wniosek.

            Prawnik taki jak radca prawny czy adwokat mogą poprowadzić całe postępowanie o zasiedzenie nieruchomości. Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Orłowskiej-Pączek również prowadzi sprawy o zasiedzenie. Pani mecenas przygotowuje wniosek o stwierdzenie własności w drodze zasiedzenia oraz reprezentuje osoby  chcące nabyć w ten sposób własności rzeczy. Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji dotyczących Twojej indywidualnej sprawy skontaktuj się z nami. lub umów się na spotkanie w Kancelarii w Przeworsku, Kancelarii w Jarosławiu lub w Kancelarii w Rzeszowie. Uzyskasz fachowa poradę prawną w Jraosławiu, Przeworsku bądź w Rzeszowie.