Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zastaw na prawach

Na czym polega zastaw? 

Zastaw jest instytucją prawa cywilnego. Zazwyczaj zastaw obejmuje rzecz ruchomą. Zastaw na prawach jest szczególnym, specyficznym, częściowo odrębnie uregulowanym w kodeksie cywilnym rodzajem ograniczonego prawa rzeczowego. Możliwa jest jednak również sytuacja, że przedmiotem zastawu będą prawa. Warunkiem w tym przypadku jest to, aby prawa te były zbywalne. Zbywalność oznacza możliwość przeniesienia tych prawa na inną osobę. Do zastawu na prawach stosuje się odpowiednio przepisu o zastawie na rzeczach. W celu zawarcia umowy zastawu na prawach należy zawrzeć stosowną umowę. Stronami umowy zastawu jest zastawnik oraz zastawca. Zastawnik jest to osoba, której przysługuje wierzytelność, natomiast zastawca jest właścicielem rzeczy na co do której ustanawia się ograniczone prawo rzeczowe w postaci zastawu. Zastawca nie musi być dłużnikiem osobistych zastawnika, a więc ww. ograniczone prawo rzeczowe może służyć zaspokojeniu zabezpieczeniu zobowiązania osoby trzeciej. W chwili ustanowienia zastawu zastawca staje się jednak zawsze dłużnikiem rzeczowym, co oznacza, że odpowiada za dług jedynie przedmiotem zastawu. Dla przykładu jeżeli dłużnik osobisty nie spełni świadczenia zastawnik kieruje egzekucję do przedmiotu zastawu, nie może natomiast być prowadzona egzekucja co do innych składników majątkowych zastawcy, jeżeli nie jest on równocześnie dłużnikiem osobistym.   Do ustanowienia prawa zastawu na prawach konieczne jest co do zasady zachowanie formy właściwej do przeniesienia prawa będącego przedmiotem tego prawa. Niezależnie od tego ustanowienia prawa zastawu na prawach wymaga w każdej sytuacji zachowania formy pisemnej z datą pewną. Dla przykładu ustanowienie prawa zastawu na wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki wymaga właśnie takiej formy.

Uprawnienia zastawnika 

Zastawnik jest uprawniony do podejmowanie czynności zmierzających do zachowania prawa. Do czynności tych należy między innymi możliwość wytoczenia powództwa negatoryjnego, czy też windykacyjnego. W postępowaniu mającym na celu zachowanie przedmiotu zastawu powód i pozwany może działać zarówno samodzielnie jak i korzystać z fachowej pomocy adwokata lub radcy prawnego. Przykładem zastawu na prawach jest zastaw na innej wierzytelności. Dla przykładu dłużnik zaciąga zobowiązanie i na podstawie umowy z wierzycielem ustanawia prawo zastawu na wierzytelności, która przysługuje mu na rzecz osoby trzeciej w celu zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania. W takim przypadku gdy dłużnik nie wykona zobowiązania wierzyciel będzie miał prawo żądać zaspokojenia od ww. osoby trzeciej, a tym samym zażądać od tej osoby zapłaty.

Pomoc Kancelarii

Prawo rzeczowe leży w zakresie zainteresowań Kancelarii. Jeżeli potrzebujesz zawodowego pełnomocnika może skontaktować się drogą elektroniczną z jednym z oddziałów Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus