Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego jako zabezpieczenie

Ryzyko niewykonania wyroku

 Bardzo często zdarza się tak, że zachodzi ryzyko, iż wyrok nie zostanie wykonany przez pozwanego, np. w skutek jego niewypłacalności. Co więcej wielu pozwanych świadomych swojej niewypłacalności zbywa składniki majątku w nadziei, że nie będą one przedmiotem egzekucji. Może również zdarzyć się tak, że w stosunku do powoda prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z wniosku pozwanego i wówczas wyegzekwowane kwoty trafią właśnie do pozwanego. W takim przypadku istnieje możliwość, aby doszło do zabezpieczenia postępowania głównego przez zawieszanie postępowania prowadzonego przez komornika. Możliwa jest także sytuacja, że konieczność zawieszenia postępowania wynikać będzie z  na podstawie którego prowadzone jest to postępowanie egzekucyjne.

Jak uzyskać zabezpieczenie?

  W celu uzyskania zabezpieczenia polegającego na zawieszeniu postępowania egzekucyjnego powód powinien złożyć stosowny wniosek. Wniosek taki może znajdować się w powództwie lub też w innym pismie procesowym. Jeżeli wniosek taki zostanie złożony przed lub po wytoczeniu powództwa będzie on podlegać opłacie sądowej. We wniosku tym należy dokładnie oznaczyć postępowanie egzekucyjne. W tym zakresie musimy podać imię i nazwisko w raz z adresem siedziby komornika prowadzącego postępowanie oraz sygnaturę akt. Jeżeli chodzi o merytoryczne wymagania należy natomiast uprawdopodobnić zasadność roszczenia głównego oraz wykazać, że nie udzielenie zabezpieczenia może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie wyroku w postępowaniu głównym, tj. wskazać na interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia . Uprawdopodobnienie roszczenia  wymaga mniejszej siły dowodowej, niż udowodnienie. Wiosek o zabezpieczenie może również sporządzić adwokat lub radca prawny. Dla przykładu jeżeli powód wnosi o pozbawienie klauzuli wykonalności będzie posiadał interes w udzielaniu zabezpieczenia przejawiający się w tym, że wyegzekwowanie całości świadczenia doprowadzi do sytuacji, że pozbawienie tytułu egzekucyjnego klauzuli wykonalności nie będzie możliwe. Oczywiście w takim przypadku powód będzie mógł żądać zwrotu wyegzekwowanych kwot w drodze odrębnego powództwa.

Nasza pomoc

  W przypadku gdy Sąd uwzględni wniosek o zabezpieczenie zawiesi toczące się postępowanie egzekucyjne na czas rozstrzygnięcia sprawy. W takim przypadku organ egzekucyjny będzie musiał wstrzymać się z dokonaniem czynności egzekucyjnych. Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się także sprawami dotyczącymi postępowań egzekucyjnych prowadzonym przez komornika. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus