Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego jako zabezpieczenie

Ryzyko niewykonania wyroku

 Bardzo często zdarza się tak, że zachodzi ryzyko, iż wyrok nie zostanie wykonany przez pozwanego, np. w skutek jego niewypłacalności. Co więcej wielu pozwanych świadomych swojej niewypłacalności zbywa składniki majątku w nadziei, że nie będą one przedmiotem egzekucji. Może również zdarzyć się tak, że w stosunku do powoda prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z wniosku pozwanego i wówczas wyegzekwowane kwoty trafią właśnie do pozwanego. W takim przypadku istnieje możliwość, aby doszło do zabezpieczenia postępowania głównego przez zawieszanie postępowania prowadzonego przez komornika. Możliwa jest także sytuacja, że konieczność zawieszenia postępowania wynikać będzie z  na podstawie którego prowadzone jest to postępowanie egzekucyjne.

Jak uzyskać zabezpieczenie?

  W celu uzyskania zabezpieczenia polegającego na zawieszeniu postępowania egzekucyjnego powód powinien złożyć stosowny wniosek. Wniosek taki może znajdować się w powództwie lub też w innym pismie procesowym. Jeżeli wniosek taki zostanie złożony przed lub po wytoczeniu powództwa będzie on podlegać opłacie sądowej. We wniosku tym należy dokładnie oznaczyć postępowanie egzekucyjne. W tym zakresie musimy podać imię i nazwisko w raz z adresem siedziby komornika prowadzącego postępowanie oraz sygnaturę akt. Jeżeli chodzi o merytoryczne wymagania należy natomiast uprawdopodobnić zasadność roszczenia głównego oraz wykazać, że nie udzielenie zabezpieczenia może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie wyroku w postępowaniu głównym, tj. wskazać na interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia . Uprawdopodobnienie roszczenia  wymaga mniejszej siły dowodowej, niż udowodnienie. Wiosek o zabezpieczenie może również sporządzić adwokat lub radca prawny. Dla przykładu jeżeli powód wnosi o pozbawienie klauzuli wykonalności będzie posiadał interes w udzielaniu zabezpieczenia przejawiający się w tym, że wyegzekwowanie całości świadczenia doprowadzi do sytuacji, że pozbawienie tytułu egzekucyjnego klauzuli wykonalności nie będzie możliwe. Oczywiście w takim przypadku powód będzie mógł żądać zwrotu wyegzekwowanych kwot w drodze odrębnego powództwa.

Nasza pomoc

  W przypadku gdy Sąd uwzględni wniosek o zabezpieczenie zawiesi toczące się postępowanie egzekucyjne na czas rozstrzygnięcia sprawy. W takim przypadku organ egzekucyjny będzie musiał wstrzymać się z dokonaniem czynności egzekucyjnych. Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się także sprawami dotyczącymi postępowań egzekucyjnych prowadzonym przez komornika. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy.  

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus