Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Zawisłość sporu za granicą

Sprawa przed Sądem obcego państw czyli Sądem zagranicznym

W praktyce prawnej często dochodzi do sytuacji, że spór pomiędzy tymi samymi stronami w tej samej sprawy jest zawisły przed Sądami różnych krajów. Sytuacja ta może rodzić trudności, w przypadku gdy zapadłe orzeczenia są ze sobą sprzeczne. Dla przykładu powództwo o zapłatę na terenie USA zostało prawomocnie oddalone, natomiast w Polce zostało uwzględnione, a pozwany zobowiązany do zapłaty należności głównej oraz kosztów procesu. Możliwa jest również sytuacja, że w tej samej sprawie jednocześnie procedują organy jurysdykcyjne różnych państw. Jeżeli jednym z tych organów jest Sąd Polski to wówczas zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego Sąd polski zawiesza toczące się postępowanie do czasu wydania rozstrzygnięcia przez organ drugiego państwa. Taka procedura jest zasadą, jednak występują od niej również wyjątki. Wyjątek w tym zakresie występuje w szczególności w przypadku gdy organ polski dysponuje informacjami, które pozwolą mu stwierdzić, że orzeczenie wydane przez państwo obce nie będzie spełniać przesłanek do jego uznania na terenie Polski. Dodatkowo Sąd nie ma możliwości zawieszenie postępowania w przypadku gdy uzna, iż postępowanie przed organem państwa obcego nie zostanie rozstrzygnięte w sposób prawomocny w rozsądnym terminie. Sąd może również podjąć zawieszone postępowanie z uwagi na nierozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie również na wniosek zainteresowanej strony. W przypadku gdy chodzi o państwa członkowskie Unii Europejskiej dodatkowo, bardziej szczegółowe regulacje znajdują się w stosownym rozporządzeniu unijnym.

Uznanie orzeczenia obcego Sądu

W przypadku gdy organ państwa obcego wyda orzeczenie Sąd jest zobowiązany do umorzenia postępowania. Nie dotyczy to jednak przypadków gdy orzeczenie takie nie może być uznane na terytoriom Polski. W takiej sytuacji Sąd podejmuje zawieszone postępowanie i co do zasady orzeknie co do istoty sprawy. Przestanki uznania obcego orzeczenia wymienia kodeks postępowania cywilnego w sposób negatywny. Polega to na tym, że wymienione zostały okoliczności, które uniemożliwiają uznanie takie jak brak prawomocności orzeczenia, czy też sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczpospolitej. W ostatnim przypadku nie chodzi jednak o sprzeczność z przepisami prawa Polskiego, ale podstawowymi zasadami porządku prawnego i instytucji prawnych. Dla przykładu nie ma możliwości uznania orzeczenia które sankcjonuje nieograniczoną władze męża nad żoną, czy też sankcjonującego niewolnictwo. Praktyka podsuwa oczywiście znacznie więcej przykładów.

Jak możemy Ci pomóc?

Kancelaria na stronie której się znajdujesz posiada swoje siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne do współpracy.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus