Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zawisłość sporu za granicą

Sprawa przed Sądem obcego państw czyli Sądem zagranicznym

W praktyce prawnej często dochodzi do sytuacji, że spór pomiędzy tymi samymi stronami w tej samej sprawy jest zawisły przed Sądami różnych krajów. Sytuacja ta może rodzić trudności, w przypadku gdy zapadłe orzeczenia są ze sobą sprzeczne. Dla przykładu powództwo o zapłatę na terenie USA zostało prawomocnie oddalone, natomiast w Polce zostało uwzględnione, a pozwany zobowiązany do zapłaty należności głównej oraz kosztów procesu. Możliwa jest również sytuacja, że w tej samej sprawie jednocześnie procedują organy jurysdykcyjne różnych państw. Jeżeli jednym z tych organów jest Sąd Polski to wówczas zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego Sąd polski zawiesza toczące się postępowanie do czasu wydania rozstrzygnięcia przez organ drugiego państwa. Taka procedura jest zasadą, jednak występują od niej również wyjątki. Wyjątek w tym zakresie występuje w szczególności w przypadku gdy organ polski dysponuje informacjami, które pozwolą mu stwierdzić, że orzeczenie wydane przez państwo obce nie będzie spełniać przesłanek do jego uznania na terenie Polski. Dodatkowo Sąd nie ma możliwości zawieszenie postępowania w przypadku gdy uzna, iż postępowanie przed organem państwa obcego nie zostanie rozstrzygnięte w sposób prawomocny w rozsądnym terminie. Sąd może również podjąć zawieszone postępowanie z uwagi na nierozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie również na wniosek zainteresowanej strony. W przypadku gdy chodzi o państwa członkowskie Unii Europejskiej dodatkowo, bardziej szczegółowe regulacje znajdują się w stosownym rozporządzeniu unijnym.

Uznanie orzeczenia obcego Sądu

W przypadku gdy organ państwa obcego wyda orzeczenie Sąd jest zobowiązany do umorzenia postępowania. Nie dotyczy to jednak przypadków gdy orzeczenie takie nie może być uznane na terytoriom Polski. W takiej sytuacji Sąd podejmuje zawieszone postępowanie i co do zasady orzeknie co do istoty sprawy. Przestanki uznania obcego orzeczenia wymienia kodeks postępowania cywilnego w sposób negatywny. Polega to na tym, że wymienione zostały okoliczności, które uniemożliwiają uznanie takie jak brak prawomocności orzeczenia, czy też sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczpospolitej. W ostatnim przypadku nie chodzi jednak o sprzeczność z przepisami prawa Polskiego, ale podstawowymi zasadami porządku prawnego i instytucji prawnych. Dla przykładu nie ma możliwości uznania orzeczenia które sankcjonuje nieograniczoną władze męża nad żoną, czy też sankcjonującego niewolnictwo. Praktyka podsuwa oczywiście znacznie więcej przykładów.

Jak możemy Ci pomóc?

Kancelaria na stronie której się znajdujesz posiada swoje siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne do współpracy.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus