Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Na czym polega zdolność prawna? 

Zdolność prawna jest to zdolność do tego aby nabywać prawa i obowiązku oraz być ich podmiotem. Zdolność prawna można określić jako podmiotowość prawną. W dzisiejszych czasach właściwym dla cywilizowanych porządków prawnych jest to, że każdy człowiek ją posiada od urodzenia do śmierci. W niektórych sytuacjach, pod pewnymi warunkami podmiotowość prawna posiada również człowiek jeszcze nienarodzony, ale poczęty (człowiek w fazie, gdy jako płód znajduje się w łonie matki). Inaczej było w ustawodawstwach starożytnych, lub niektórych prawodawstwach nowożytnych. W szczególności w prawie rzymskim (Imperium Rzymskiego) wyróżniano osoby wolne oraz niewolników. Ta druga kategoria nie posiadała zdolności prawnej.

Na czym polega zdolność do czynności prawnych? 

Zdolność do czynności prawnej ma natomiast charakter czynnościowy. Nie każda osoba posiada zdolność do czynności prawnych, pomimo posiadania zdolności prawnej. Zdolność do czynności prawnych może być również ograniczona. Zdolności do czynności prawnej nie posiadają osoby, które nie ukończyła 13 roku życia oraz ubezwłasnowolnione całkowicie. Oznacza to, że osoby takie mogą posiadać prawa i obowiązki, lecz nie mogą dokonywać czynności prawnych. Osoba taka może zatem posiadać majątek, no. dom, nie może jednak tego domu samodzielnie sprzedać. Osoby takie posiadają jednak zdolności do zawierania niektórych umów.(powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego) Za osoby takie czynności dokonują jej przedstawiciele ustawowi. W przypadku osoby małoletniej są to zwykle jej rodzice, natomiast dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się w tym celu opiekuna. Osobami o ograniczonej zdolności do czynności prawnej są osoby ubezwłasnowolnione częściowo, dla których ustanawia się kuratora, oraz małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia i nie zostali ubezwłasnowolnieni całkowicie. Osoby takie mogą dokonywać niektórych czynność prawnych samodzielnie (dysponować swoim zarobkami), a na niektóre konieczna jest zgoda ich przedstawiciela ustawowego. Zdolność prawna posiadają również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwane według archaicznej terminologii ułomnymi osobami prawnymi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszam na bloga Kancelarii. Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Pomoc Kancelarii w sprawach o ubezwłasnowolnienie

W swojej praktyce zawodowej prowadzimy sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe i ustanowienie odpowiednio kuratora lub opiekuna. Istotnym zagadnieniem jest tutaj kwestia stwierdzenia nieważności umów, które często są zawierane przez takie osoby pomimo, iż nie posiadają one zdolności do czynności prawnych.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus