Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zeznania świadków w sprawie cywilnej

Zeznania świadków jako podstawowy środek dowodowy 

Zeznania świadka w sprawach cywilnych bardzo często posiadają kluczową rolę. Co prawda zwykle jest tak, że to dokumentom, zwłaszcza tym urzędowym Sąd przyznaje największy przymiot wiarygodności (dokumenty urzędowe korzystają z domniemania prawdziwości informacji tam zawartych) jednak nie jest to zasadą i zeznania świadków mogą w niektórych sytuacjach stanowić podstawę rozstrzygnięcia sprawy. W niektórych przypadkach jednak nie jest możliwe powołanie dowodu z zeznań świadków, czy przesłuchania stron. Jest tak, w szczególności wtedy, gdy mają oni zostać powołani na okoliczność zawarcia umowy dla której wymaga się formy pisemnej pod tak zwanym rygorem dowodowym.

Obowiązki świadka 

Osoby nieposiadające wykształcenia prawniczego często błędnie uważają, że powołanie określonej osoby na świadka wymaga jej zgody. Świadek wezwany na rozprawę w celu złożenia zeznań bez względu na to czy jest to sprawa cywilna, czy też karna ma obowiązek wykonać treść tego wezwania, a w przeciwnym przypadku musi liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego lub kodeksie postępowania karnego. Świadek może jednak wnosić o odroczenie rozprawy jeżeli jego stawiennictwo w danym terminie jest niemożliwe lub utrudnione. Dla przykładu sytuacja taka wystąpi gdy świadek przebywa za granicą. W tym zakresie rozwiązaniem jest również skorzystanie z instytucji tak zwanej pomocy sądowej. Dla przykładu jeżeli świadek zamieszkuje w Polsce, ale bardzo daleko od Sądu w którym jest rozpoznawana sprawa może zwrócić się do sądu orzekającego o to, aby został on przesłuchany w Sądzie właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania. Rozwiązanie to pozwala uprościć postępowanie i stanowi redukcję niedogodności świadka związanych z obowiązkiem stawiennictwa.

Wiarygodność świadka 

Co do zasady najbardziej wiarygodnymi dla Sądu świadkami są osoby niespokrewnione, niespowinowacone lub w żaden inny sposób niezwiązane ze stronami postępowanie (przyjaźń, konkubinat, stosunek zawodowy, np. stosunek pracy). Każde zeznania są oceniane indywidualnie pod względem wiarygodności, jednak co oczywiste osoby obce zwykle są bardziej przekonujące dla Sądu gdyż nie zależy im na rozstrzygnięciu sprawy w sposób korzystny dla określonej strony procesu lub też uczestnika postępowania prowadzonego w trybie nieprocesowym, (np. sprawa o zasiedzenie). Świadkowie mogą również korzystać z pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów lub radców prawnych.

Spotkanie z prawnikiem 

Więcej informacji oraz porady prawne w sprawach cywilnych dotyczących świadków i ich zeznań możesz uzyskać w Kancelarii w Przeworsku, Rzeszowie oraz Jarosławiu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus