Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zobowiązanie wekslowe

Szczególny charakter zobowiązania z weksla

 Zobowiązanie wynikające z weksla ma szczególny charakter. Weksel to papier wartościowy, który jest możliwy do spieniężenia. Weksle są coraz rzadziej używane w obrocie prawnym, z uwagi na powstanie wielu nowych form zabezpieczenia wierzytelności. Zobowiązanie wekslowe ze swojej istoty znacznie ułatwia dochodzenie przez wierzyciela zaspokojenia wierzytelności. W niektórych przypadkach wypełnienie weksla stwarza pole do wielu nadużyć ze strony wierzycieli, dlatego też przed podpisaniem zobowiązania wekslowego dłużnik powinien być świadomy skutków takiej czynności.

Zalety zobowiązania wekslowego 

  Weksel stanowi zobowiązanie abstrakcyjne. Oznacza to, że dla ważności weksla nie ma wpływu ważności podstawowego stosunku prawnego, który weksel miał zabezpieczać. Dla przykładu jeżeli dłużnik podpisał weksel zabezpieczający umowę pożyczki w postępowaniu z powództwa o zapłatę opartego na wekslu pozwany nie może skutecznie podnieść zarzutu w zakresie ważności umowy pożyczki. Dodatkowo należy podnieść, że na wniosek powoda Sąd może wydać w tym przypadku nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Cechą takiego rozstrzygnięcia, w przeciwieństwie do nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym jest to, że jest on natychmiast zaopatrzony w klauzule wykonalności. Oznacza to, że zaraz po doręczeniu nakazu zapłaty może złożyć do wybranego komornika wniosek o wszczęcie egzekucji dołączając nakaz zapłaty. Oczywiście nakaz zapłaty wydany w takim postępowaniu może zostać zaskarżony przez pozwanego poprzez wniesienie zarzutów, jednak samo wniesienie środka zaskarżenia nie wstrzymuje wykonalności ww. decyzji procesowej. W przypadku natomiast gdy po przeprowadzeniu rozprawy Sąd uzna, że roszczenie powoda nie zasługuje na uwzględnienie to wówczas nakaz zapłaty utraci moc. Jeżeli doszło już do wyegzekwowania kwot na podstawie ww. nakazu zapłaty to wówczas pozwany będzie mógł dochodzić zwrotu tych kwot w oparciu o przepisy regulujące powództwo z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Jakie zarzuty może podnieść pozwany? 

  W postępowaniu z powództwa opartego na podstawie zobowiązania wekslowego powód może powoływać zarzuty dotyczące samego dokumentu weksla. Przede wszystkim pozwany może stwierdzić, iż na dokumencie tym nie znajduje się jego podpis. W takiej sytuacji Sąd powoła biegłego eksperta od badania pisma w celu zweryfikowania ww. twierdzenia. W przypadku gdy okaże się, że doszło do fałszerstwa powództwo zostanie oddalone, a dodatkowo Sąd powinien w tej sytuacji zawiadomić organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

Chcesz uzyskać pomoc? 

 Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Przeworsku udziela pomocy w postępowaniach opartych na zobowiązaniach wekslowych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus