Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zwrot nakładów najemcy

Nakłady Najemcy na przedmiot najmu

W przypadku najmu najemcy bardzo często czynią nakłady na przedmiot najmu. Najczęściej jest tak, że po wypowiedzeniu stosunku najmu najemca żąda od wynajmującego zwrotu ich wartości. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze zgłoszenie takiego żądania jest możliwe. Kwestię związane z tym zagadnieniem reguluje przede wszystkim kodeks cywilny w przepisach dotyczących najmu. W zakresie umowy dzierżawy stosuje się natomiast odpowiednio ww. regulację. W przypadku rozwiązania stosunku najmu dochodzi do wzajemnego rozliczenia pomiędzy wynajmującym oraz najemcą, odpowiednio dzierżawcą lub wydzierżawiającym. Wbrew obiegowej opinii jednak to wynajmującemu przysługują uprawnienia w związku z nakładami poczynionymi przez najemcę.

Prawa Wynajmującego

Po rozwiązaniu stosunku najmu wynajmujący ma prawo żądać alternatywnie albo usunięcia przez najemcę zamontowanych ulepszeń albo zatrzymanie ich za zwrotem ich wartości najemcy. Tutaj należy zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o wydatki rzeczywiście poniesione przez najemcę, ale wartość poczynionych nakładów w chwili rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku najmu, ewentualnie wydania rzeczy. Wartość ta może nie odpowiadać w pełni wydatkom w związku między innymi ze zużyciem sprzętu i materiału, ale także kwestiami natury gospodarczej. Nie zawsze jednak wynajmującemu przysługuje prawo wyboru. Chociaż przepisy nie regulują tego wprost w niektórych sytuacjach wynajmujący musi zgodzić się na zapłatę najemcy wartości poczynionych nakładów. Teza ta wynika zarówno z literatury przedmiotu jak i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji gdy odłączenie ulepszeń jest z punktu widzenia ekonomicznego rażąco niekorzystne dla najemcy, a jednocześnie nie przysparza istotnych korzyści wynajmującemu. Dla przykładu usunięcie z budynku instalacji centralnego ogrzewania nawet wykonanej bez zgody wynajmującego jest kosztowne. Jednocześnie wymontowane części stanowią małą wartość dla najemcy, a również lokal użytkowy w skutek tej operacji straci na wartości. W takim przypadku żądanie wynajmującego, aby najemca usunął ulepszenia jest naruszeniem prawa podmiotowego i powinno zostać oddalone na zasadzie art. 5 kodeksu cywilnego. W sprawach tych można skonsultować się z prawnikiem, w szczególności radcą prawnym lub adwokatem.

Pomoc Kancelarii w sprawach ze stosunku najmu

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się profesjonalnym redagowaniem umów najmu oraz dzierżawy oraz sporządzaniem aneksów do tej tych dokumentów. Szczegółowe uregulowanie materii związanych z dokonywaniem nakładów przez najemcę na przedmiot najmu może uchronić od wyjątkowo ciężkich skutków i umożliwić uniknięcie kosztownych procesów sądowych. 

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus