Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Zwrot nakładów najemcy

Nakłady Najemcy na przedmiot najmu

W przypadku najmu najemcy bardzo często czynią nakłady na przedmiot najmu. Najczęściej jest tak, że po wypowiedzeniu stosunku najmu najemca żąda od wynajmującego zwrotu ich wartości. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze zgłoszenie takiego żądania jest możliwe. Kwestię związane z tym zagadnieniem reguluje przede wszystkim kodeks cywilny w przepisach dotyczących najmu. W zakresie umowy dzierżawy stosuje się natomiast odpowiednio ww. regulację. W przypadku rozwiązania stosunku najmu dochodzi do wzajemnego rozliczenia pomiędzy wynajmującym oraz najemcą, odpowiednio dzierżawcą lub wydzierżawiającym. Wbrew obiegowej opinii jednak to wynajmującemu przysługują uprawnienia w związku z nakładami poczynionymi przez najemcę.

Prawa Wynajmującego

Po rozwiązaniu stosunku najmu wynajmujący ma prawo żądać alternatywnie albo usunięcia przez najemcę zamontowanych ulepszeń albo zatrzymanie ich za zwrotem ich wartości najemcy. Tutaj należy zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o wydatki rzeczywiście poniesione przez najemcę, ale wartość poczynionych nakładów w chwili rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku najmu, ewentualnie wydania rzeczy. Wartość ta może nie odpowiadać w pełni wydatkom w związku między innymi ze zużyciem sprzętu i materiału, ale także kwestiami natury gospodarczej. Nie zawsze jednak wynajmującemu przysługuje prawo wyboru. Chociaż przepisy nie regulują tego wprost w niektórych sytuacjach wynajmujący musi zgodzić się na zapłatę najemcy wartości poczynionych nakładów. Teza ta wynika zarówno z literatury przedmiotu jak i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji gdy odłączenie ulepszeń jest z punktu widzenia ekonomicznego rażąco niekorzystne dla najemcy, a jednocześnie nie przysparza istotnych korzyści wynajmującemu. Dla przykładu usunięcie z budynku instalacji centralnego ogrzewania nawet wykonanej bez zgody wynajmującego jest kosztowne. Jednocześnie wymontowane części stanowią małą wartość dla najemcy, a również lokal użytkowy w skutek tej operacji straci na wartości. W takim przypadku żądanie wynajmującego, aby najemca usunął ulepszenia jest naruszeniem prawa podmiotowego i powinno zostać oddalone na zasadzie art. 5 kodeksu cywilnego. W sprawach tych można skonsultować się z prawnikiem, w szczególności radcą prawnym lub adwokatem.

Pomoc Kancelarii w sprawach ze stosunku najmu

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się profesjonalnym redagowaniem umów najmu oraz dzierżawy oraz sporządzaniem aneksów do tej tych dokumentów. Szczegółowe uregulowanie materii związanych z dokonywaniem nakładów przez najemcę na przedmiot najmu może uchronić od wyjątkowo ciężkich skutków i umożliwić uniknięcie kosztownych procesów sądowych. 

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus