Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zwrot utraconego zarobku świadka

Obowiązek świadka

Najczęściej stawienie się w Sądzie w charakterze świadka jest przykrym obowiązkiem. Taki obowiązek wiąże się dodatkowo z poniesieniem przez świadka kosztów. Pomimo tego, jeżeli świadek został wezwany musi się wstawić pod rygorem nałożenia grzywny, a nawet doprowadzenia. Oczywiście świadek ma prawo wnosić o odroczenie terminu rozprawy jeżeli nie jest w stanie stawić się na wyznaczony termin oraz w odpowiedni sposób to uzasadni. Nie mniej jednak Sąd nie zawsze uwzględnia taki wniosek, gdyż jest również związany wcześniej wyznaczonymi terminami rozpraw. Świadek może też wnieść o to, aby Sąd na zasadzie instytucji zwanej Sądem wezwanym zwrócił się do Sądu w okręgu którym zamieszkuje świadek, aby ten Sąd wykonał związaną ze świadkiem czynność procesową.

Zwrot kosztów poniesionych przez świadka, który został wezwany

Przede wszystkim świadkowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu do Sądu. W tym celu świadek powinien należycie udokumentować te wydatki. W niektórych sytuacjach, zwłaszcza gdy świadek zamieszkuje za granicą w celu stawienia się w Sądzie świadek musi spędzić dzień w hotelu, co wiąże się z kolejnymi wydatkami. Zwrot tych należności nie następuje jednak z urzędu, a ciężar dowodu w ich zakresie spoczywa niestety na świadku. Dodatkowo świadek może ubiegać się o zwrot utraconego zarobku. Jeżeli świadek świadczy pracę na podstawie stosunku pracy zwrot utraconego zarobku zostanie wyliczone według zasad właściwych dla określania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. W innych przypadkach świadek powinien udokumentować w sposób należyte wartość swoich zarobków/dochodów. Jeżeli świadek prowadzi działalność gospodarczą wskazane będzie dołączenie rocznej deklaracji podatkowej, a w przypadku pozostawania w stosunku zlecenia stosownego zaświadczenia od Zleceniodawcy. Niestety jednak w przypadku gdy dochody świadka są wysokie nie otrzyma on pełnego ekwiwalentu za doznaną stratę, gdyż przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia określają górną granicę kwoty w jakiej Sąd jest uprawniony do przyznania świadkowi zwrotu utraconego zarobku. W związku z tym faktem należy podnieść, że postuluje się zmiany w zakresie zasad przyznawania należności świadkom. Osoba która nie jest zainteresowana rozstrzygnięciem sprawy nie powinna bowiem ponosić negatywnych konsekwencji finansowych w związku ze stawiennictwem w Sądzie. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu i utraconego zarobku można zgłosić również na rozprawie do protokołu lub powierzyć tę czynność adwokatowi lub radcy prawnemu.

Pomoc Kancelarii dla świadków

Nasza kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy również świadkom wezwanym na rozprawę, w celu przesłuchania. Nasza pomoc obejmuje porady prawne oraz reprezentację w Sądzie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus