Zwrot wniosku do KRS

Zgłoszenie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

Sporządzenie wniosku o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, o jego wykreślenie lub zmianie nie jest zadaniem specjalnie trudnym. Nie mniej jednak w tym przypadku ważne jest aby przy wypełnianiu wniosku nie popełnić błędu, gdyż co do zasady będzie on skutkował zwróceniem wniosku. Należy pamiętać również o tym, aby dołączyć do wniosku wszystkie niezbędne dokumenty oraz załączniki. Bardzo częstym błędem przedsiębiorców nie korzystających z pomocy adwokata lub radcy prawnego jest złożenie przedmiotowego wniosku lub obligatoryjnych załączników na nieaktualnych formularzach. Oczywiście nie ma przeszkód, aby wniosek taki złożyć ponownie i nie będzie to się wiązać z dodatkowymi opłatami sądowymi, ale podmiot wpisany do KRS będzie musiał wówczas dłużej poczekać na wprowadzenie zmian.  W zarządzeniu o zwrocie wniosku podmiot zostanie dokładnie poinformowany na czym polegały błędy skutkujące zwróceniem wniosku. W niektórych przypadkach referendarz Sądowy może wezwać do uzupełnienia braków formalnych nie zwracając wniosku. W takim przypadku procedura jest znacznie ułatwiona i wywołuje to ten skutek, że wniosek jest traktowany jak złożony w pierwotnym terminie, a nie w terminie w którym został nieuzupełniony przez stronę. Inaczej jest w przypadku zwrotu kiedy wniosek nie wywołuje żadnych skutków prawnych, tj. traktowany jest jakby nigdy nie został złożony z pewnymi wyjątkami.

Najczęstsze przyczyny zwrotu wniosku

W ostatnich latach bardzo często dochodzi do sytuacji kiedy wniosek jest zwracany z uwagi braku załącznika wskazującego na przedmiot działalności gospodarczej. W związku ze zmianami przepisów każdy przedsiębiorca musi złożyć taki formularz przy okazji dokonania pierwszego wpisu aktualizującego w KRS nie później niż w ciągu 5 lat od wejścia tych przepisów w życie. W przypadku zarządzenia zwrotu wniosku można go jednak złożyć ponownie w terminie 7 dni. W takim przypadku wniosek będzie wywoływał skutki prawne już z chwilą, gdy został złożony po raz pierwszy. W takim przypadku poprawiony wniosek powinien być sporządzony według wytycznych wskazanych przez referendarza Sądowego w zarządzeniu o zwrocie. W takim przypadku istnieje również możliwość zaliczenia wniesionej przy pierwszym wniosku opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie zamian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Istnieje oczywiście możliwość ponownego wniesienia opłaty, a wówczas poprzednia opłata zostanie zwrócona.

Pomoc w redakcji zgłoszeń do KRS

Nasza Kancelaria zajmuje się pomocą w uzupełnianiu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego. Istnieje również możliwość wykonania tych czynności na podstawie pełnomocnictwa udzielonego radcy prawnemu. Nasze siedziby znajdziesz w Przeworsku, Jarosławiu, a także Rzeszowie.